مام امکان‌های بازگشت ارز صادراتی به ایران پیش روی اگزه است ولی نوآوری اگزه استفاده از رمز ارز و کیف پول الکترونیکی ارزوال است.

پس از ثبت نام در فراخوان اگزه استارتاپ ها توسط تیم مجرب داوری، ارزیابی شده و بعد از آن مراحل جذب انجام می شود.*

تیم ثبت مالکیت معنوی و حقوقی اگزه این اطمینان را به شما می دهد که تمامی استاندارد ها و گواهی های مالکیت محصول یا خدمات را به نام شما اخذ می کند

خیر. تیم اگزه متشکل از متخصصین بین المللی می تواند خدمات خود را به دیگر کسب و‌کارها نیز ارائه بدهد.