اگزه کیست ؟!

تسهیلگر ورود به بازار جهانی

توانمند سازی محصولات جهت معرفی به بازار جهانی

استاندارد سازی و برندینگ

تسهیلگری ورود محصولات به بازار بین المللی

ورود آسان، شتابدهی آسان، خروج آسان

یک سکوی پرتاب برای شما

کالای بالغ با قابلیت صادرات

صنایع خلاق

تعاونی‌های نوآور

خدمات اگزه

هموارسازی مسیر ورود به بازارهای جهانی و نیز نوآوری در مدل‌ بازرگانی مجموعه های تولیدی برای حضور مستمر در بازارهای بین المللی

استانداردسازی

برندینگ و مارکتینگ

لجستیک

ترنسفر مالی

شبکه ی ما

اگزه محصول نوآورانه هلدینگ بازرگانی دورانتاش، که در مرکز منتا مستقر است.

بانک توسعه تعاون

هلدینگ دورانتاش

منتا (مرکز نوآوری ایران)

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

All rights reserved for Mahsa Yahosseini